Verejná vyhláška - oznámenie o dražbe

LICITOR group, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, v zmysle platnej legislatívy zverejňuje ozámenie o dražbe 2 izbového bytu č.11 v bytovom dome súp.č. 3233/5 na ulici 1. Čsl. brigády v k.ú. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.