Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DOMINO

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DOMINO,
M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.