Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy rozhodol, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky BMW 325 TDS CF91/TDS/, EČV: LM073CT, VIN:
WBACF91010EW89657, s dátumom prvej evidencie: 05.11.1998, vlastník a držiteľ Miroslav Kováč, Vyšné Fabriky 15/17, 033 01 Liptovský Hrádok, nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.