Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení územného konania

Mesto Turany ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy prerušuje územné konanie pre stavbu „ IBV Vrútky - Kopanica, Urbanistický okrsok 003 “. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.