Verejná vyhláška - oznam o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 12.4.2013 poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Júliusovi Kubošníkovi, v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2021, zverejňuje ponuku záujemcom na nadobudnutie. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.