Výzva RÚVZ Martin ubytovateľom vojnových utečencov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom, aby dodržiavali pokyny na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 uvedené v priloženom dokumente.