Oznámenie ubytovaných utečencov

Dovoľujeme si požiadať ubytovateľov a vlastníkov domov a bytov na území mesta Vrútky, aby v prípade, ak majú ubytovaných utečencov z Ukrajiny alebo tretích krajín, ohlásili túto skutočnosť na e-mailovú adresu utecenci@vrutky.sk s uvedením dátumu ubytovania, počtu osôb, krajiny pôvodu a informácie, koľko je dospelých a koľko je detí. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás na tej istej adrese informovali aj o dátume ich odchodu, keď sa ich pobyt skončí.