CVČ Domino - podujatia v januári 2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.