Oznam - skúška sirén

Dňa 14. januára 2022 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických“ sirén civilnej ochrany.