Mestská knižnica Hany Zelinovej informuje

Milí čitatelia, knižnica bude v tomto roku od 22.12.2021 do 2.1.2022 zatvorená. Knižnica začne svoje služby poskytovať od 3.1.2022. Celé znenie oznamu si môžete prečítať na priloženom plagáte.