Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022, kliknite tu.