Vláda SR vyhlásila núdzový stav od 25. novembra 2021

Na obdobie 90 dní od 25. novembra 2021 vyhlásila Vláda SR núdzový stav na celom území Slovenskej republiky. Vyhlásením núdzového stavu zároveň došlo k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a to od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Výnimky zo zákazu vychádzania sú uvedené v znení uznesenia Vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 dostupnom na nasledovnom odkaze.

V nadväznosti na vyhlásený núdzový stav vydal Úrad verejného zdravotníctva SR štyri vyhlášky dotýkajúce sa vstupu zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, obmedzení prevádzok, povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a obmedzení hromadných podujatí. Vyhlášky sú dostupné na nasledovnom odkaze.