Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022, kliknite na nasledujúci odkaz.