Výzva k očkovaniu od primátorov a starostov miest a obcí regiónu Turiec

Vzhľadom na akútnu pandemickú situáciu zverejňujeme výzvu k očkovaniu od primátorov a starostov miest a obcí regiónu Turiec.