Obnova chodníka na ul. Lesná sa začína už vo štvrtok 4.11.2021

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje osobné motorové vozidlá na pravej strane komunikácie Ul. Lesná, a to v smere od Ul. Horná po Materskú školu na Ul. Francúzskych partizánov v termíne od 04.11.2021 do 15.11.2021. V uvedenom čase sa zrealizuje obnova predmetného chodníka. Za porozumenie ďakujeme.