Verejná vyhláška - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri kontrole 22 kV vedenia číslo: VN 254 a VN 255 - havarijný stav v k.ú. Vrútky - Pod Piatrovou a Pod Dubnou skalou bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme dosiahli nebezpečnú výšku, preto poverená osoba Marián Zauška - PLATAN, ktorá zastupuje spoločnosť Železnice slovenskej republiky a.s., vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov na predmetných parcelách do 18.11.2021. Celé znenie výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente. Pozrite si aj splnomocnenie a mapu.