CVČ Domino - podujatia v októbri 2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.