Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Maroš Klabník, PhD., Matúša Dulu 4924/46, 036 08 Martin v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Alžbetou Klabníkovou, M.Dulu 4924/46, 036 08 Martin podal dňa 26.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „Rodinný dom“ v spojenom územnom a stavebnom konaní. Mesto Vrútky, stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy rozhodol o povolení tejto stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.