Verejná vyhláška - rozhodnutie

BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO 51 960 192, zastúpená Ing.Jurajom Buchom, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice, podala dňa 19.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Bytový dom JAVORKA II", na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie pod č.2052/2020-Dob zo dňa 08.01.2021. Mesto Vrútky, ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.