CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2021/2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2021/2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.