Separujeme kuchynský odpad

Od júla tohto roku zabezpečuje Mesto Vrútky pre svojich obyvateľov separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Pre tento účel boli rozmiestnené po meste 240 l hnedé nádoby s príslušným označením KUCHYNSKÝ ODPAD. Nádoby sú vysypávané každú stredu. Za prvý mesiac dokázali domácnosti vyseparovať 2,57 t tohto druhu odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, odkiaľ by metán z hnijúcich zvyškov potravín znečisťoval ovzdušie.

Od pondelka, 16. augusta 2021, Mesto Vrútky umožňuje svojim obyvateľom, aby si pre tento druh odpadu vyzdvihli samostatnú smetnú nádobu aj s rolkou biologicky rozložiteľných sáčkov.

Nádobu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť za týchto podmienok:


- Distribúcia nádob bude v Mestskej knižnici Hany Zelinovej.

- Nádoby sa budú vydávať v čase prevádzkových hodín knižnice.

- Nádoby sa vydávajú iba pre domy/byty určené na bývanie.

- Obyvateľ domu/bytu musí mať v meste trvalý pobyt.

- Do bytov budú vydané 10 l nádoby a rolka sáčkov, do rodinných domov 20 l nádoby a rolka sáčkov.

Viac informácií o separovaní kuchynského odpadu si môžete prečítať
v informačnom letáku.