Oznam - skúška sirén

Dňa 13. augusta 2021 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických a elektronických sirén“ civilnej ochrany.