Mimoriadne núdzové opatrenia na Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin zasiela Mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré nariadil hlavný veterinárny lekár SR v rámci platnej legislatívy v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a u domácich ošípaných na území Slovenskej republiky. Viac informácií si môžete prečítať v oznámení aj v samotných Mimoriadnych núdzových opatreniach.