Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“ sa nebude posudzovať. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.