Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Z dôvodu opravy horúcovodu bude dňa 5.8.2021 v čase od 7:00 do 20:00 hod. prerušená dodávka tepla v mestskej časti Vrútky (od križovatky na ul. Medňanského a Chotárna). Porucha bude odstraňovaná pred základnou školou na ul. Medňanského.
Martinská teplárenská, a.s.