Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil v zmysle platnej legislatívy Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.2". Toto oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.