Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy na základe žiadosti Radovana Kováča (Vrútky) rozhodol o povolení zmeny hraníc porastov SI 003 ZH04_2020 v LC Martinské hole, platnosť 2012-2021. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.