Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Dňa 24.7.2021 budú pracovníci spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. vykonávať práce na oprave horúcovodu komunikácií pri križovatke ulíc Medňanského a Chotárna vo Vrútkach. Výkopové práce začnú o 7:00 hod.
V prípade, že výkopové práce bude sťažovať unikajúca voda z horúcovodu, dodávka tepla bude musieť byť prerušená už počas výkopových prác.
Prerušenie dodávky tepla bude potom trvať až do odstránenia poruchy. Predpoklad obnovenia dodávky tepla je o 23.00 hod.
Prerušenie dodávky tepla by sa týkalo odberateľov vo Vrútkach.
Martinská teplárenská, a.s.