Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“ stavebného objektu: 222-00 Zárubný múr vpravo, km 40,950-41,175, Z-DSP. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.