Asistované sčítanie už len do nedele 13. júna 2021

Asistované sčítanie obyvateľov končí v nedeľu, 13. júna 2021. Pokiaľ ste sa doteraz nesčítali, môžete využiť stacionárneho asistenta na telefónnom čísle 0918410712 alebo 0917352523 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. v dňoch 12. a 13. júna 2021.
Obyvateľ, ktorý si nesplní túto povinnosť, dopúšťa sa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť udelená pokuta.