Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v konečnom zastúpení spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, doručil dňa 01. 06. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, podanie v zmysle platnej legislatívy, označené ako „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ s názvom „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj dokument o navrhovanej zmene.