Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť MIG - TRADE s.r.o., Kvetná 1506, Rovinka 900 41, IČO 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom spol. UNIKO, s.r.o., Partizánska 6093/12A, Michalovce 071 01, IČO 45966061, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením "Polyfunkčný objekt - CITY PARK", na parcelách v k.ú. Vrútky, na ktorý bolo vydané stavebné rozhodnutie Mestom Vrútky. Mesto Vrútky po posúdení a preskúmaní žiadosti rozhodol o povolení zmeny. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.