Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021, kliknite tu.