CVČ Domino - prímestská rekreácia 2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu pod názvom: "Turcom krížom - krážom" - v dňoch 16.augusta - 20.augusta 2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.