Zmena vývozu mobilného zberu papiera a jedlých olejov a tukov

Oznamujeme občanom, že plánovaný mobilný zber papiera a jedlých olejov a tukov v dňoch 24.5.- 28.5.2021 sa mení na dni 2.6.-4.6.2021 podľa tabuľky v priloženom dokumente.