Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že dňa 25.2.2021 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy - Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské hole. Lesný celok Martinské hole sa nachádza v okrese Martin a do lesného celku patria celé katastrálne územia: Turčiansky Peter, Bystrička, Martin, Priekopa, Záturčie, Vrútky a časť katastrálneho územia Trebostovo. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.