Nové opatrenia platné od 19.4.2021

Od pondelka 19.4.2021 platia nové opatrenia dotýkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí. Aktuálna vyhláška č. 186 je dostupná na nasledovnom odkaze.

Menia sa tiež pravidlá vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktoré určuje vyhláška č. 187 dostupná na nasledovnom odkaze.

Použitie rúška alebo respirátora nanovo definuje vyhláška č. 175 účinná taktiež od pondelka 19.4.2021. Dostupná je na nasledovnom odkaze.

V pondelok 19.4.2021 tiež nadobúda účinnosť aktualizácia opatrení Vlády SR, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Uznesenie je dostupné na nasledovnom odkaze.