Otváranie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 12.4.2021

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách na území mesta Vrútky ( v 1 triede na MŠ Nábrežná a 1 triede OZ MŠ Spojenej školy, je do skončenia karantény prerušená prevádzka) a na I. stupni ZŠ H. Zelinovej a Spojenej školy pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Prevádzka ostatných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zostáva naďalej mimoriadne prerušená a pokračuje dištančné vzdelávanie.