Príhovor primátora k 76. výročiu oslobodenia Vrútok

Vážení čitatelia, tohtoročný apríl je, pokiaľ ide o počasie, veľmi netradičný. Sneh nielenže nezliezol z vrcholov Malej Fatry, ale sa ešte na pár dní vrátil aj do ulíc nášho mesta. O to viac ho je v horách. Prečo o tom píšem? Lebo takáto bola situácia aj v apríli roku 1945. V niektorých dobových správach sa uvádza, že na Holiach, Minčole a ostatných vrcholoch našich hôr ho v tých dňoch bolo vyše metra. Vojská 1. čs. brigády s podporou 3. čs. brigády oslobodili Vrútky od fašizmu dňa 11. apríla 1945 medzi siedmou a ôsmou hodinou ráno. Tu sa však ich postup na takmer tri týždne zastavil. Nastúpila krvavá bitka o každý kopec, o každú dolinu. Vojna sa zrazu dotýkala takmer každého Vrútočana. K oslobodzujúcim vojskám, kde bojovali nielen naši, ale aj Sovieti, Rumuni a príslušníci iných národov, bolo treba do zasnežených vrcholov hôr dopravovať ťažkú techniku, zbrane, strelivo aj potraviny. Ošetrovať ranených, poskytovať útulok unaveným vojakom a partizánom.

Dovoľte mi, aby som, tak ako každý rok, aj teraz aspoň na pár chvíľ upriamil našu pozornosť na obetu, ktorú podstúpili všetci tí, ktorým nebol ľahostajný osud našej krajiny. Na početné zhromaždenia pri pomníkoch a pamätníkoch nie je tento rok priestor. Uctime si teda ich pamiatku každý doma vo svojich príbytkoch aspoň chvíľkou ticha. Vyplniť ju môžeme aj prečítaním si pár riadkov o veliteľovi 1. čs. armádneho zboru, brigádnom generálovi Karlovi Klapálkovi, ktorý stál na čele našich osloboditeľov. Článok o ňom pripájam.

Česť ich pamiatke!

Branislav Zacharides, primátor