Pomoc obetiam trestných činov

Zverejňujeme plagáty z Ministerstva vnútra SR, týkajúce sa informačných kancelárií pre obete trestných činov aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá tiež vytvára nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a riziko nárastu počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov. Môžete si ich spolu so sprievodnými informáciami pozrieť na nasledujúcich odkazoch: plagát1 a plagát2.