Pozvánka na Cezhraničné diškurovanie o histórii - online podujatie k projektu Spojila nás Košicko - bohumínska železnica

Mesto Vrútky ako partner projektu a Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Ostrava ako hlavný cezhraničný partner projektu Spojila nás Košicko - bohumínska železnica Vás pozývajú na Cezhraničné diškurovanie o histórii - online podujatie venované 150. výročiu vybudovania železnice na území Vrútok, ktorá sa uskutoční cez aplikáciu ZOOM dňa 26. marca 2021 o 9.15 hod. na nasledovnom odkaze:
https://zoom.us/j/8482478346?pwd=MURILzRJRkN1M1lxRzEzQ1VzWEl2dz09

Mesto Vrútky v spolupráci s TV Turiec zabezpečilo vyhotovenie dokumentárneho filmu Spojila nás Košicko - bohumínska železnica, ktorý bude predmetom online podujatia.

Film je dostupný na nasledovnom odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=u5RA37UqxQo

Dokument bol spracovaný v rámci projektu Spojila nás Košicko - bohumínska železnica podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fondu malých projektov.

Zhrnutie projektu je dostupné na nasledovnom odkaze.