Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - priebežný stav v Meste Vrútky

Vážení spoluobčania, Od 15. februára do 31. marca 2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľstva. Každý z nás sa môže sčítať z pohodlia svojho domova cez mobilnú aplikáciu alebo na stránke https://www.scitanie.sk. K 23.3.2021 je v Meste Vrútky sčítaných viac ako 78% obyvateľov, za čo Vám veľmi pekne ďakujeme. Vyzývame Vás ešte tých, ktorí ste nemali čas, aby ste si túto zákonnú povinnosť splnili a sčítali sa elektronicky. Informačný leták si môžete pozrieť na tomto odkaze.