Predĺženie núdzového stavu do 28. apríla 2021

Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 40 dní (t.j. do 28. apríla 2021) na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021.