Prevádzka škôl a školských zariadení vo Vrútkach od 08.03.2021 (aktualizované)

Mesto Vrútky na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu rozhodlo o otvorení prevádzok v školách a školských zariadeniach takto:

MŠ Francúzskych partizánov 19, MŠ Sv. Cyrila a Metoda 64, MŠ Nábrežná 2A a MŠ ako org. zložka Spojenej školy, M.R.Štefánika 1 sú v prevádzke za striktného zabezpečenia a dodržania všetkých protiepidemických opatrení pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Spojená škola org. zložka Základná škola, M.R.Štefánika 1 obnovuje školské vyučovania na 1. stupni základnej školy pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Školský klub detí bude v prevádzke iba popoludní do 16.00 hod.

ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, je z dôvodu laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 zatvorená do 10.03.2021. Od 11.03.2021 sa obnovuje školské vyučovanie na
1. stupni základnej školy pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Školský klub detí bude v prevádzke
od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Výučba žiakov 1. stupňa, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie, 2. stupňa na oboch základných školách a Gymnáziu org. zložka Spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky je realizovaná naďalej dištančnou formou.