Pozdrav ženám pri príležitosti MDŽ

Milé vrútocké aj nevrútocké matky, dcéry, sestry, jednoducho všetky ženy. Človeku sa ani nechce veriť, že už je to rok, čo sme si váš marcový sviatok na Vrútkach uctili kultúrnym programom v našom Kriváni. Boli sme už opatrní, lebo informácie o prichádzajúcej epidémii nás obklopovali zo všetkých strán. A predsa sme vôbec netušili, čo sa to na nás valí. Po roku sme skúsenejší a všetci spoločne vyzeráme to svetlo na konci tunela v podobe porážky pandémie a návratu do bežného života. Čo iné, ako pevné zdravie, vám v tomto roku zapriať pri príležitosti vášho sviatku? Nech vám teda slúži nielen počas celej tej doby, kedy sa ešte budeme pasovať s vírusom, ale aj potom. A nielen vám, ale aj všetkým vašim blízkym, ktorí napĺňajú vaše dni pohodou a radosťou. To vám prajem nielen v mene svojom, ale aj v mene poslancov mestského zastupiteľstva a kolegov z mestského úradu.

Stretať sa teraz nemôžeme, múzy musia mlčať. A tak ako náhradu za neuskutočnený kultúrny program prijmite aspoň darček v podobe článku o prvej žene zo Slovenska, ktorá sa stala demokraticky zvolenou poslankyňou parlamentu. Volala sa Anna Sychravová a ja hrdo dodávam, že v čase jej zvolenia bola Vrútočankou. Za článok, ktorý vyjde v najbližšom čísle Vrútočana, ďakujem
Mgr. Silvii Hudáčkovej z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, za fotku prof. Dane Musilovej z Filozofickej fakulty Univerzity v Hradci Králové.

Prvá demokraticky zvolená poslankyňa na slovenskom území bola z Vrútok


Branislav Zacharides
primátor