OZNAM – zrušenie mobilného zberu papiera, elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Vzhľadom na súčasnú situáciu COVID-19 zberová firma Brantner Fatra s.r.o. Martin ruší mobilný zber papiera, elektroodpadu a nebezpečného odpadu v termíne od 8.3.-12.3.2021. V prípade náhradného termínu mobilného zberu bude mesto Vrútky občanov informovať prostredníctvom internetovej stránky mesta a informačných vývesných skriniek.