Nové vyhlášky ÚVZ SR účinné od 8. marca 2021

8. marca 2021 nadobudnú účinnosť tri nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR dotýkajúce sa opatrení na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19. Opatrenia vo vyhláškach sa dotýkajú karantény, obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí a povinnosti prekrytia dýchacích ciest. Vyhlášky sú dostupné na nasledovnom odkaze.