Prevádzka škôl a školských zariadení vo Vrútkach od 01.03.2021

Mesto Vrútky na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu rozhodlo o otvorení prevádzok v školách a školských zariadeniach takto:

MŠ Francúzskych partizánov 19, MŠ Sv. Cyrila a Metoda 64 a MŠ ako org. zložka Spojenej školy, M.R.Štefánika 1 sú v prevádzke za striktného zabezpečenia a dodržania všetkých protiepidemických opatrení len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

MŠ Nábrežná 2A je z dôvodu laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 zatvorená do 04.03.2021. Otvorená bude od 05.03.2021 za striktného zabezpečenia a dodržania všetkých protiepidemických opatrení len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, je z dôvodu laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 zatvorená do 10.03.2021.

Výučba na oboch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky je realizovaná dištančnou formou.