Prevádzka škôl a školských zariadení vo Vrútkach od 22.02.2021

Mesto Vrútky na základe usmernenia RÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu zo dňa 17.02.2021 rozhodlo o otvorení prevádzok v školách a školských zariadeniach takto:

MŠ Francúzskych partizánov 19 a MŠ Sv. Cyrila a Metoda 64 budú v prevádzke od 22.02.2021 za striktného zabezpečenia a dodržania všetkých protiepidemických opatrení len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

MŠ Nábrežná 2A je z dôvodu laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 zatvorená do 04.03.2021 a MŠ ako org. zložka Spojenej školy, M.R.Štefánika 1 je tiež z dôvodu laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 zatvorená do 26.02.2021.

ŠKD pri ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, bude v prevádzke od 23.02.2021 v čase od 07.00 - 16.00 hod. za striktného zabezpečenia a dodržania všetkých protiepidemických opatrení len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

Výučba na prvom stupni oboch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky bude od pondelka 22.2.2021 opätovne realizovaná dištančnou formou.