Usmernenie Regionálneho ÚVZ so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu (zverejnené 17.2.2021)

Zverejňujeme Usmernenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu, zverejnené dňa 17.2.2021. Text si môžete prečítať v priloženom dokumente.